Kocaeli’de hafta sonu kimler dışarı çıkabilecek?

Kocaeli’de hafta sonu kimler dışarı çıkabilecek?
05.06.2020 10:39:45
A+
A-
   

İçişleri Bakanlığı kararı ile 05.06.2020 tarihi saat 24.00’den 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında Kocaeli’de sokağa çıkma yasağı kararı getirildi. Kocaeli Valiliği yasak boyunca dışarı çıkma yasağından muaf olan kişileri paylaştı.

KOCAELİ’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih ve 8870 sayılı Genelgesinin (1) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar.

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil).

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar.

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar.

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar.

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları.

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar.

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla).

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler.

j) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında

oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar.

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 06.06.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar.

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil).

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.).

ö) Veteriner hekimler.

p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları.

r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler.

s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel.

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 07.06.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar ( Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.).

t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar.

u) 07.06.2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri.

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler ( mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile).

v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar.

y) ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C.Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran 2020 tarihinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi. Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

EKMEK DAĞITIMI

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.  •  Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. •  Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

GAZETE VE SU DAĞITICILARI

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6-7 Haziran 2020 tarihlerinde gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.) 3- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih ve 8870 sayılı Genelgesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi uyarınca gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararlara aykırı olmamak kaydı ile ilçelerin özelliklerine göre Kaymakamlar tarafından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak uygulamaya ilişkin karar alabilecektir.

UYMAYANA CEZA

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmış olan kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

Son Güncelleme: 05.06.2020 17:30
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.