Ana Sayfa Arama Yazarlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Kocaeli Haber- Erkan Baş, Kocaeli Üniversitesi’ni sordu

Kocaeli Haber- Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin gündeme getirdiği Kocaeli Üniversitesi’ndeki hukuksuzlukları TBMM gündemine taşıdı.

Kocaeli Haber- Türkiye İşçi

Kocaeli Haber- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlandırılması talebiyle soru önergesi hazırlayan Erkan Baş, Eğitim-Sen’in iddialarını hatırlatırken, “Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün yıllardır hukuksuz uygulamalarına dair iddialara bakanlığınızın bir açıklaması var mıdır?” diye sordu.

Erkan Baş’ın, soru önergesinde şu iddialara yer verdi: “Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kocaeli Şubesi tarafından 23 Ekim 2021 Cumartesi günü ‘Kocaeli Üniversitesi’nde Hukuksuzluk Bir Yönetim Politikasıdır’ başlığıyla bir basın duyurusu yayınlanmış ve Kocaeli Üniversitesi yönetiminin son 5 yıldır Anayasa, kanunlar ve yönetmelikleri yok sayarak üniversiteyi hukuk tanımaz şekilde yönettiğine dair birçok önemli iddiayı gündeme taşımıştır.

KOÜ PERSONELİ FİŞLENİYOR MU?

Eğitim Sen’in açıklamasında özetle şu iddialara yer verilmiştir: Kocaeli Üniversitesi yönetiminin son 5 yılda birçok akademik personelinin görevine hukuksuz olarak son verip üniversiteyle ilişiğini kestiği,

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin, kendi personelini fişlediği ve rektörlükte tüm personellerin sendikal tercihleri, siyasi görüşleri, felsefi ve dini inançlarına göre gizli bir liste tutulduğu,

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin son 5 yılda özellikle sendika yöneticiliği yapan birçok personeline periyodik olarak yasal dayanaktan yoksun soruşturmalar açtığı, soruşturma sonucunda verilen cezaların idari yargıdan döndüğü, ceza verilemeyen soruşturmaların sonucunda bile ilgili personele ‘hareketlerinize dikkat edin’ şeklinde yazılı ve sözlü uyarıların yapıldığı,

Doktor unvanına sahip olmalarına rağmen yıllarca araştırma görevlisi olarak çalıştırılan çok sayıda kişinin bulundukları anabilim dallarında Dr. Öğr. Üyesi kadrolarının ilan edilmediği, Doçent unvanına sahip olmalarına rağmen çok sayıda öğretim üyesinin, bulundukları anabilim dallarında yıllarca doçent kadrosunun ilan edilmediği, Profesörlüğü hak etmelerine rağmen Doç. Dr. Aziz ÇELİK başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesinin bulundukları anabilim dallarında profesörlük kadrolarının ilan edilmediği,

Kadro ilanı yapılsa dahi halihazırda yıllarca unvanlarının alt kadrolarında görev yapan bu akademik personellerin başvuramamaları için ve üniversite dışından özel olarak getirilen kişilerin başvurabilmesi için ilgili kadroyla ilgili olmayan özel şartların konulduğu ve bu şekilde kişiye özel ilanlar ile liyakat ilkesinin ihlal edildiği; bunun yapılamadığı durumlarda ise belirli anabilim dallarında yıllarca kadro ilanı yapılmadığı, bu şekilde ilgili anabilim dallarındaki ihtiyacın sırf orada çalışan akademik personel bir üst kadroya başvuramasın diye görmezden gelindiği, kadro ilan sürecinin bir cezalandırma aracına dönüştüğü,

Kocaeli Üniversitesi’nde, özellikle iktisadi ve idari bilimler, iletişim ve mühendislik fakültelerinde çalışan idari personelin amirleri tarafından sistematik olarak mobbinge uğradığı,

Birçok akademik ve idari personelin, uygulanan mobbingten dolayı psikiyatrik destek almak zorunda kaldığı,

Kocaeli Üniversitesi’nde 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçirilen temizlik işçilerinin, bağlı oldukları müdürler tarafından mobbinge ve hakarete uğradıkları, işten çıkarılma konusunda tehdit edildikleri,

Kocaeli Üniversitesi’nin YÖK 100/2000 burslu doktora öğrencilerini personel gibi çalışmaya zorladığı, bu şekilde kayıt dışı ve sigortasız personel çalıştırdığı, öğrencilere mesai saati uyguladığı ve bunu kabul etmeyen öğrencilere doktora öğrenimlerinin tehlikeye girebileceği şeklinde uyarıda bulunulduğu,

Kocaeli Üniversitesi’nin son olarak Eğitim Sen sendikasının üniversite temsilcisi Doç. Dr. Aslı KAYHAN’ın görevine hukuksuz olarak son verdiği,

Kocaeli Üniversitesi aleyhinde Kocaeli İdari Mahkemelerinde son 5 yılda çok fazla sayıda dava açıldığı ve bu davaların büyük çoğunluğunun Kocaeli Üniversitesi tarafından “kaybedildiği” yani Kocaeli Üniversitesi’nin hukuk dışı işlemlerinin idari yargıda da tescillendiği,

Bunlar gibi çok sayıda önemli iddia gündeme getirilmiş, yaşanan bu hukuksuzluklara karşı yıllardır mücadele edildiği ifade edilmiştir. Bu açıklamaların üzerinden neredeyse 1 ay geçmiş olmasına rağmen Kocaeli üniversitesi yönetimi tarafından herhangi bir açıklama, tekzip yayınlanmamıştır.”

‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?’

Eğitim-Sen’in iddialarını hatırlatmasının ardından Bakan Özer’e 20 soru yönelten TİP Genel Başkanı, hukuksuz uygulamalarla gündeme gelen rektör ve üniversite yöneticileri hakkında herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e şu soruları yöneltti:
1. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün yıllardır hukuksuz uygulamalarına dair yukarıdaki iddialara bakanlığınızın bir açıklaması var mıdır?

2. Söz konusu iddiaların bugüne kadar tekzip edilmemiş olması iddiaların doğruluğunu kabul etmek olarak mı anlaşılmalıdır?

3. Kocaeli Üniversitesi’nde personel arasında ayrımcılık yapmak Anayasa’ya, Türk Ceza Kanunu’na, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na ve 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı değil midir?

4. Kocaeli Üniversitesi’nin kendi personelini sendikal tercihleri, siyasi görüşleri, felsefi ve dini inançlarına göre fişlemesi suç değil midir? Bu konuda herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?

5. Kocaeli Üniversitesi’nde halihazırda Doktor unvanına sahip olmasına rağmen araştırma görevlisi kadrosunda çalıştırılan kaç kişi vardır? Bu kişiler kaç yıldır bu kadroda çalıştırılmaktadır?

6. Kocaeli Üniversitesi’nde halihazırda Doçent unvanına sahip olmasına rağmen Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda çalıştırılan kaç kişi vardır? Bu kişiler kaç yıldır bu kadroda çalıştırılmaktadır?

7. Kocaeli Üniversitesi’nde halihazırda Profesörlük kriterlerini sağlamalarına rağmen Doçent kadrosunda çalıştırılan kaç kişi vardır? Bu kişiler kaç yıldır bu kadroda çalıştırılmaktadır?

8. Kocaeli Üniversitesi’nde liyakatsizlik nedeniyle dava edilen bazı personellerin dava sürecinde Rektör Prof. Dr. Saadettin HÜLAGÜ ile fotoğraf çektirerek bu fotoğrafların üniversitenin resmî web ana sayfasında yayınlanmasını sağladıkları, bu şekilde diğer personele gözdağı vermeye çalıştıkları ve yargıyı etkilemeye teşebbüs ettikleri iddiası doğru mudur?

9. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin HÜLAGÜ’nün katıldığı bazı fakültelerin akademik kurullarda “Tüm personelin özlük sorununu çözeceğim ama vatan haini olanlara kadro vermeyeceğim” şeklinde sözler sarf ettiği iddiası doğru mudur? Basın yayın organlarında da haber olan ve hiçbir şekilde tekzip edilmeyen bu iddia karşısında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

10. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin HÜLAGÜ hangi kriterlere göre personel arasında hain-hain değil ayrımı yapmaktadır? Bu ayrımı yapma yetkisini nereden almaktadır? Bu konuda herhangi bir soruşturma açılacak mıdır?

11. Kocaeli Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Selman Aziz ERDEN’in fakültenin akademik ve idari personeli arasında ayrımcılık yaptığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialarla ilgili herhangi bir soruşturma açılacak mıdır?

12. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ’nin fakültenin akademik ve idari personeline mobbing uyguladığı iddiaları doğru mudur? Bu nedenle pek çok personelin görevden ayrıldığı iddialarıyla ilgili herhangi bir soruşturma açılacak mıdır?

13. Kocaeli Üniversitesi’nde doktora öğrencilerinin kayıt dışı ve sigortasız çalıştırılmaları 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı değil midir?

14. Kocaeli Üniversitesi aleyhinde son 5 yılda kaç dava açılmıştır? Bu davaların kaç tanesi Kocaeli üniversitesi aleyhinde sonuçlanmıştır?

15. Kocaeli üniversitesi kaybettiği davalar sonucunda son 5 yılda toplam ne kadar dava masrafı ve davalı taraflara da toplam ne kadar avukatlık vekalet ücreti ödemiştir?

16. Kocaeli Üniversitesi yöneticilerinin, hukuksuz işlemler kendilerine hatırlatıldığında, “Olabilir, gitsin mahkemelerde uğraşsın, mahkemeyi kazanıp gelsin öyle düzeltelim” dediği doğru mudur?

17. İdari yargı tarafından düzeltileceğini bile bile hukuksuz işlem yapmak suç değil midir?

18. Hukuksuz işlemlerde ısrarda ederek, kaybedilen davalar sonucu ödenen masraflar kamuyu zarara uğratmak değil midir?

19. Kocaeli Üniversitesi’nde hukuksuz işlem yapan başta rektörlük olmak üzere üniversite yöneticileri hakkında bugüne kadar herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

20. Başlatılmadıysa yukarıdaki iddialar ışığında kapsamlı bir soruşturma başlatılacak mıdır?